რა არის Google Gemini, ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უამრავი საქმის შესრულებაში დაგეხმარება

რა არის Google Gemini ?

რა არის Google Gemini

 

მსოფლიო ბაზარზე ხელოვნური ინტელექტი საკმაოდ მოთხოვნადი და აქტუალური პროექტია, შესაბამისად დიდი კომპანიები ცდილობენ შექმნან მომხმარებელზე მორგებული ხელოვნური ინტელექტის პროდუქტები, რომლებიც გაეკვეულ პროცესებს გაამარტივებს. 

 

ერთ-ერთი ასეთი პროდუქტია Google Gemini, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი სახე, რომელიც ძალიან ჰგავს OpenAI-ის GPT მოდელებს. 

 

ეს პროდუქტი არის მულტიმოდალური, რაც ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ არა მხოლოდ ტექსტის გაგება და შექმნა, როგორც ჩვეულებრივ დიდ ენობრივ მოდელებს, არამედ სხვა ტიპის ინფორმაციის, როგორიცაა სურათები, აუდიო, ვიდეო და კოდი, გაგება, გაანალიზება და მათთან მუშაობა. 

 

რა არის Google Gemini და როგორ მუშოაბს ის?

Gemini-ს შეუძლია მითითებების დახმარებით შექმნას ისეთი სურათი, როგორიც გსურთ, მას ასევე შეუძლია გითხრათ რა არის გამოსახული სურათზე, შეუძლია ვიდეო და აუდიო მასალის ანალიზი, პროგრამისტებს კი ეხმარება კოდის შემოწმებასა და გამართულად დაწერაში. 

 

სწორედ ამიტომ კითხვაზე თუ რა არის Google Gemini, პასუხი ასეთია:

 

ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც საქმეს უადვილებს უამრავი პროფესიის ადამიანს, მათ შორის პროგრამისტებს, ციფრულ მარკეტერებს, გრაფიკულ დიზაინერებს და ა.შ.

 

კითხვაზე რა არის Google Gemini?, მარტივად, რომ ვუპასუხოთ გეტყვით, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ადამიანის მიერ მიცემული მითითებების მიხედვით სწავლობს და შემდგომ ეხმარება ადამიანს სხვადასხვა პროცესების გამარტივებაში.

 

მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ Gemini-ს აჩვენოთ სურათი და ჰკითხოთ “რა ხდება ამ სურათზე?”. 

 

ის აღწერს სურათს და შემდეგ შეუძლია უპასუხოს დამატებით კითხვებს ამ სურათის შესახებ.

 

Gemini, ისევე როგორც OpenAI-ის უახლესი მოდელი GPT-4, ერთდროულად სწავლობს სურათებზე, აუდიოსა და ვიდეოებზე მუშაობას, ტექსტზე ვარჯიშის პარალელურად. 

 

ეს ნიშნავს, რომ მისი უნარი დაამუშაოს ეს ინფორმაციები გათვალისწინებულია მისი შექმნის წუთიდან და არ არის ახალი დამატებული.

 

რა არის Google Gemini

 

რა უნდა შეძლოს Gemini-მ 

თეორიულად, Gemini-მ უნდა უნდა შეძლოს ინფორმაციის გაგება უფრო ინტუიციურად. 

Gemini-ს უნარი აქვს გაიგოს არა მხოლოდ სიტყვების პირდაპირი მნიშვნელობა, არამედ გააანალიზოს სიღრმისეული ქვეტექსტებიც, ეს ეხება როგორც წერილობით ტექსტს, ისე სურათებსა და ვიდეოებს.

 

მაგალითად, წინადადება “He really spilled the beans on that one” პირდაპირი გაგებით ნიშნავს “მან გადაყარა პარკოსნები”.

 

თუმცა, ამ ფრაზის ნამდვილი მნიშვნელობა გულისხმობს საიდუმლო ინფორმაციის გამხელას. 

 

Gemini შეძლებს ამ ქვეტექსტის ამოცნობას კონტექსტიდან გამომდინარე.

 

რაც შეეხება სურათებს, სურათების შემთხვევაშიც, Gemini შეძლებს კონტექსტზე დაყრდნობით გაიგოს შეფარული მნიშვნელობები. 

 

თუ სურათზე ნაჩვენებია გრძნეული ადამიანი, ხოლო წარწერა ამბობს  “He was a hothead”, Gemini მიხვდება, რომ “hothead” აქ გულისხმობს მოუთმენელ ადამიანს და არა რეალურად “ცხელ თავს”.

 

ამრიგად, Gemini შეძლებს შეფარული აზრებისა და ქვეტექსტების აღქმას როგორც ტექსტური, ისე ვიზუალური მონაცემებიდან, კონტექსტზე დაყრდნობით.

 

Google ამბობს, რომ ყველა მოდალობაზე ერთდროულად ვარჯიშით, Gemini-ს შეუძლია “უპრობლემოდ გაიგოს და იმსჯელოს ყველანაირ ინფორმაციაზე”. 

 

მას შეუძლია გრაფიკების გაგება მათი წარწერების ჩათვლით, ნიშნებიდან ტექსტის წაკითხვა და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის ინტეგრირება. 

 

რა უნდა შეეძლოს Google Gemini-ს

 

Google Gemini-ის  უპირატესობები

Gemini ხელოვნური ინტელექტის სისტემა გამოირჩევა რამდენიმე უპირატესობით, როგორც ზოგადად, ისე კონკურენტ სისტემებთან შედარებით:

 

1. უკეთესი კონტექსტის გაგება: Gemini უფრო ღრმად და სრულყოფილად ერკვევა როგორც ტექსტურ, ისე ვიზუალურ კონტექსტში. ეს მას საშუალებას აძლევს უფრო ზუსტად გაიგოს შეფარული ქვეტექსტები და გადატანითი მნიშვნელობები.

 

2. უკეთესი ბუნებრივი ენის დამუშავება: Gemini იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს ბუნებრივი ენის უკეთესად გასაანალიზებლად, რაც გულისხმობს იდიომების, ჟარგონების და სხვა გამონათქვამების უკეთეს გაგებას.

 

3. მრავალფეროვანი მონაცემთა წყაროების გამოყენება: Gemini არა მხოლოდ ტექსტსა და ვიზუალურ მონაცემებს იყენებს, არამედ შეუძლია აუდიო და ვიდეო კონტენტის დამუშავებაც, რაც მას საშუალებას აძლევს ინფორმაცია სრულყოფილად გაიაზროს და დასკვნა დადოს. 

 

4. თვითსწავლის უნარი: Gemini გამუდმებით ვითარდება და სწავლობს ახალი მონაცემებიდან. ეს ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში მისი უნარები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.

 

იმის გათვალისწინებით, რომ კონკურენტი სისტემები ზოგჯერ ვერ ახერხებენ კონტექსტის სრულყოფილ გააზრებას, Gemini-ს აქვს უპირატესობა უფრო ზუსტი და კონტექსტზე დაფუძნებული ანალიზის გაკეთების კუთხით.

 

ეს მას უფრო საიმედო და ეფექტურ ხელოვნური ინტელექტის სისტემად აქცევს.

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ის არის, რომ Gemini-ს აქვს “გრძელი კონტექსტის ფანჯარა”, ანუ მას შეუძლია ერთ ბრძანებაში მიიღოს მეტი ინფორმაცია, რაც აუმჯობესებს მის პასუხებს. 

 

ამჟამად Gemini 1.5 Pro-ს შეუძლია ერთ ჯერზე დაამუშაოს მილიონამდე სიმბოლო, და მალე ეს რიცხვი გაორმაგდება, რაც საკმარისია თუნდაც 1500-გვერდიანი დოკუმენტის გასაანალზებლად. 

 

ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ Gemini-ში ატვირთოთ უზარმაზარი დოკუმენტი და დაუსვათ კითხვები მის შინაარსზე.  

 

რა არის Google Gemini და რა უპირატესობები აქვს

Google Gemini-ის ტიპები

Google-ის Gemini მოდელები განსხვავდებიან ზომით და შესაბამისად, შესაძლებლობებით.

 

Gemini 1.0 Ultra 

ყველაზე დიდი და ძლიერი მოდელი, რომელიც გამიზნულია ყველაზე რთული დავალებებისთვის. Gemini-ის ეს მოდელი ბევრად გაუმჯობესებულია  GPT-4-ს და GPT-4V-სთან შედარებით, რაც  სხვადასხვა ტესტირებებში გამოვლინდა. 

 

თუმცა Gemini 1.0 Ultra ჯერ კიდევ ტესტირების ფაზაშია და სულ მალე ჩაეშვება ინტერნეტში.

 

Gemini 1.5 Pro 

ბალანსი სისწრაფესა და ძალას შორის, ის შექმნილია მრავალფეროვანი დავალებებისთვის და მუშაობს Google-ის მრავალ აპლიკაციაში. 

 

მისი სპეციალური ვერსია გამოიყენება Gemini ჩატბოტში (ყოფილი Bard).

 

Google Gemini-ის ტიპები პრო და ულტრა

Gemini 1.5 Flash 

მსუბუქი, სწრაფი და ენერგოეფექტური მოდელი ხშირად განმეორებადი დავალებებისთვის. 

 

ეს მოდელი  Pro-სთან შედარებით სუსტია, თუმცა შედაებით  სწრაფი და იაფი.

 

Gemini 1.0 Nano 

განკუთვნილია მობილურ ტელეფონებზე სამუშაოდ. 

 

ეს მოდელი საშუალებას აძლევს თქვენს სმარტფონს სწრაფად უპასუხოს მარტივ კითხვებს, მაგალითად შეაჯამოს ტექსტი ინტერნეტთან კავშირის გარეშე.

 

თუმცა, ჯერჯერობით ის მხოლოდ Google Pixel 8 Pro-ზეა ხელმისაწვდომი.

 

Google Gemini-ის ტიპები flash და nano

 

ამრიგად, Google-ს აქვს Gemini-ს სხვადასხვა ვერსიები სხვადასხვა მოწყობილობებისა და მიზნებისთვის.

 

მათი ზუსტი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია ხშირად საიდუმლოა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კომპანია თავად აქვეყნებს ინფორმაციას მათ შესახებ.

 

Google Gemini  და მისი კონკურენტები

დღესდღეობით ხელოვნური ინტელექტის მოდელების პირდაპირი შედარება ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება, უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორ გამოვიყენებთ მათ.

 

 • ბალანსი სისწრაფესა და სიზუსტეს შორის მნიშვნელოვანია: 
  • Gemini Ultra ძალიან ძლიერია, მაგრამ ნელი
  • Google უფრო ფოკუსირებულია სწრაფ მოდელებზე, როგორიცაა Gemini Pro, Flash და Nano

 

 • ტესტების მიხედვით:
  • Gemini 1.5 Pro ოდნავ ჩამორჩება საუკეთესო მოდელებს (GPT-4, Claude 3 Opus)
  • მსგავსი შედეგები აქვს Llama 3 70B და Mixtral 8x22B-ს
  • Gemini 1.5 Flash წინ უსწრებს სუსტ მოდელებს, როგორიცაა Claude 3 Haiku და GPT-3.5 Turbo

 

 • Gemini Ultra და Nano შეფასება რთულია, რადგან ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის:
  • Ultra კონკურენტუნარიანი იყო GPT-4-თან შედარებით გამოსვლისას
  • Nano განკუთვნილია მოწყობილობებისთვის და შესაძლოა ჩამორჩეს ტესტებში, თუმცა პრაქტიკაში გამოსადეგი იქნება

 

მთავარი იდეა არის, რომ ყველა წამყვანი კომპანიის მოდელები ძლიერია. უფრო მნიშვნელოვანია მათი გამოყენების გზები და კონკრეტული საჭიროებების დაკმაყოფილება სისწრაფის ან სიზუსტის მიხედვით.

 

Gemini-ის გამოყენება 

Google ამბობს, რომ Gemini ახლა ინტეგრირებულია ყველა მის პროდუქტში, რომელსაც 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. ეს ალბათ მოიცავს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა Google Search, Android, Chrome, YouTube და Gmail, თუმცა Gemini ასევე გამოიყენება სხვაგანაც.

 

 • Google Gemini (ჩატბოტი): Google-ის ჩატბოტი, რომელსაც ადრე Bard ერქვა, ახლა ასევე Gemini ჰქვია და ChatGPT-ის პირდაპირ კონკურენტად პოზიციონირებს.

 

 • Google One: Premium გეგმა $20/თვეში გაძლევთ წვდომას უკეთეს მოდელებზე და Gemini-ს Gmail-ში, Docs-ში და სხვა აპებში.

 

 • Google Search: Ძიება საძიებო სისტემებში მიიღებს Gemini-ით მართულ განახლებებს. მაგალითად, AI შეადგენს სწრაფ შეჯამებებს რთულ კითხვებზე. ასევე შესაძლებელი გახდება უფრო მარტივი ან დეტალური შეჯამებების მოთხოვნა და ძიების გამოყენება მოგზაურობის ან მენიუს დასაგეგმად.

 

 • Google Workspace: Workspace-ის ბიზნეს ვერსია ასევე მიიღებს Gemini-ს საშუალებებს, თუმცა ისინი ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ დამატებითი თანხის დამატებით.

 

 • Google Astra: Google Astra პროექტია, რომელიც აჩვენებს როგორი იქნება მომავლის ხელოვნური ინტელექტი. ის მთლიანად Gemini მოდელებზეა დაფუძნებული.

 

ასევე არის მრავალი სხვა ადგილი სადაც Gemini გამოიყენება ან იგეგმება მისი გამოყენება.

 

რა არის Google Gemini და როგორ გამოიყენება

 

ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის, რომ ის მალე უშუალოდ Google Chrome-ში იქნება ინტეგრირებული და როდესაც Google  CEO ამბობს, რომ ახლა Google-ი Gemini ერაშია, ის სწორედ ამ ინტეგრირებას გულისხმობს.

 

Google Gemini განკუთვნილია მის ბაზაზე პროდუქტების ასაშენებლად იმის გარდა, რომ Google იყენებს Gemini-ს საკუთარ პროდუქტებში, ის ასევე აძლევს დეველოპერებს საშუალებას ჩააშენონ Gemini საკუთარ აპებში, ინსტრუმენტებში და სერვისებში.

 

როგორც ჩანს, თითქმის ყველა აპლიკაცია ამატებს ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ფუნქციებს და ბევრი მათგანი ამისთვის იყენებს OpenAI-ის GPT, DALL·E და სხვა API-ებს. 

 

Google ცდილობს ამ ბაზრის წილის მოპოვებას, ამიტომ თავიდანვე ქმნის Gemini-ს ისე, რომ დეველოპერებმა შეძლონ მისი ინტეგრირება და ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული აპების შექმნა. 

 

Gemini-ს დიდი უპირატესობაა, რომ ის ინტეგრირებულია Google-ის Cloud სერვისებთან.

 

დეველოპერებს შეუძლიათ წვდომა Gemini 1.5 Pro-სა და 1.5 Flash-ზე Gemini API-ის საშუალებით Google AI Studio-ში ან Google Cloud Vertex AI-ში. 

 

ამით მათ შეუძლიათ Gemini-ს საკუთარ მონაცემებზე დაყრდნობით ასწავლონ და შექმნან ძლიერი ინსტრუმენტები, ისევე როგორც ამას აკეთებენ GPT-ის გამოყენებით.

 

როგორ მოვიპოვთ წვდომა Google Gemini-ზე 

Google Gemini-ზე წვდომის მისაღებად რამდენიმე გზა არსებობს:

 

 • Google Cloud AI პლატფორმა – Google Cloud-ის მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ Gemini მოდელები, როგორიცაა Gemini Chat, Gemini Vision AI და Gemini PrimeStudy ონლაინ API-ების საშუალებით. ეს მოითხოვს Google Cloud ანგარიშს და ხარჯების გადახდას.

 

 • Google Workspace – Google Workspace-ის ბიზნეს მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ Gemini Chat კომპოზიციისა და ტექსტის გენერირებისთვის Google Docs-სა და Gmail-ში. ეს უკვე ინტეგრირებულია Workspace დონეზე.

 

 • გარკვეული დროით შეზღუდვები – Google პერიოდულად სთავაზობს უფასო წვდომას Gemini-ზე დიდი ხნით განსაზღვრული მიზნებისთვის, როგორიცაა მეცნიერული კვლევა ან განათლება.

 

 • ChatGPT Plus – OpenAI-მ შესაძლოა შემოიტანა უფრო ღრმა ინტეგრაცია Gemini-სთან ChatGPT Plus სერვისში.

 

 • გლობალური წვდომა – Google გეგმავს გლობალური წვდომის უზრუნველყოფას Gemini-სთვის, ალბათ საბოლოო მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა აპლიკაციებსა და ბრაუზერის გაფართოებებში. თარიღი ჯერ უცნობია.

 

რა არის Google Gemini და როგორ მოვიპოვოთ წვდომა

 

მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ წვდომის პირობებს, საფასურს და შეზღუდვებს, რადგან ისინი სხვადასხვა გზის მიხედვით იცვლება. Google რეგულარულად ავრცელებს განახლებებს Gemini-ს ხელმისაწვდომობის შესახებ.

 

Google Gemini-ს გამოსაცდელად ყველაზე მარტივი გზაა მისი ჩატბოტის გამოყენება.

 

დეველოპერებს შეუძლიათ Gemini 1.5 Pro-სა და 1.5 Flash-ის ტესტირება Google AI Studio-სა და Vertex AI-ის მეშვეობით. 

 

ხოლო Zapier-ის Google Vertex AI და Google AI Studio ინტეგრაციების საშუალებით, შეგიძლიათ უახლეს Gemini მოდელებზე წვდომა ყველა იმ აპიდან, რომელსაც სამსახურში იყენებთ. 

 

რა არის Google Gemini: მომავლის ხედვა ხელოვნური ინტელექტისთვის

Google Gemini არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც შექმნილია მრავალფეროვანი დავალებების შესასრულებლად, დაწყებული ტექსტის გენერირებით და დამთავრებული გამოსახულებების, აუდიოს და ვიდეოს ანალიზით.

 

ეს არის Google-ის მცდელობა შექმნას ყველაზე ძლიერი და მოქნილი AI სისტემა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც Google-ის საკუთარ პროდუქტებში, ასევე მესამე მხარის დეველოპერების მიერ.

 

Gemini-ს სხვადასხვა ვერსიები სხვადასხვა სცენარისთვის არის ოპტიმიზირებული, დაწყებული ძლიერი Gemini Ultra-თი და დამთავრებული მობილურებზე მორგებული Gemini Nano-თი.

 

Google Gemini-ის მომავალი

 

ისინი უკვე ფართოდ გამოიყენება Google-ის პროდუქტებში, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. Google გეგმავს Gemini-ს ინტეგრირებას ყველგან, Chrome-ის ჩათვლით, რაც მას ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად აქცევს.

 

ამავდროულად, Google ხსნის Gemini-ს API-ებს დეველოპერებისთვის, რათა მათაც შეძლონ ამ ტექნოლოგიის ინტეგრირება საკუთარ პროდუქტებში.

 

ეს ნიშნავს, რომ სულ მალე ჩვენ ვნახავთ ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციებს ყველგან, როგორც Google-ის, ასევე მესამე მხარის აპლიკაციებში.

 

Gemini-ს პოტენციალი ჭეშმარიტად შთამბეჭდავია. ის წარმოადგენს Google-ის ხედვას ხელოვნური ინტელექტის მომავლის შესახებ – სისტემებს, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის მსგავსად აზროვნება, სწავლა და საკუთარი ცოდნის სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენება.

 

მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ვერ შეედრება ადამიანის გონებას, Gemini ახალ სტანდარტს აწესებს იმისა, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს.

 

ბევრი გამოწვევა და შესაძლებლობა გველის წინ, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: Google Gemini არის ტექნოლოგია, რომელიც ჩვენი ყველას მომავალს ცვლის. ის გვაძლევს ხილულს, თუ როგორი იქნება ჩვენი ურთიერთობა ხელოვნურ ინტელექტთან უახლოეს წლებში, და ეს ხედვა ნამდვილად ამაღელვებელია.

 

სარჩევი

მოგვწერეთ

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.