კომპიუტერული მეცნიერება 2 | HTTP პროტოკოლი


მოცემული ვიდეო ფარავს შემდეგ საკითხებს: რა არის HTTP იგივე Hypertext Transfer Protocol, როგორ ურთიერთობს ორი კომპიუტერი ერთმანეთთან ანუ HTTP ციკლი, HTTP ციკლის შემადგენელი ნაწილები: HTTP request და HTTP response ანუ რა ხდება მაშინ როცა მომხმარებელი სერვერიდან ითხოვს კონკრეტულ ფაილებს და როგორ ბრუნდება სერვერიდან მოთხოვნილი ინფორმაცია, request-response-ის მაგალითები, Query Parameters, CRUD – Create, Retrieve, Update, Delete და Request მეთოდები : get, post, put, patch, delete, როგორ და რაში გამოიყენება request მეთოდები, რა არის REST API, HTTP response status codes და მათი რაობა : informational responses (100-199), successful responses (200-299), redirection messages (300-399), client error responses (400-499), server error responses (500-599).

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.