კომპიუტერული მეცნიერება | 0-ები და 1-ები


მოცემული ვიდეო ფარავს შემდეგ საკითხებს: რა არის binary სისტემა, როგორ ხდება შეკრება binary სისტემაში, ციფრული ინფორმაციის შესანახად განკუთვნილი ერთეულები : bit, byte და ა.შ, როგორ ვგზავნით ინფორმაციას კაბელის საშუალებით, როგორ გადავცემთ ინფორმაციას რადიო ტალღების საშუალებით, როგორ ვინახავთ დისკზე ინფორმაციას, როგორ “ასწავლეს” კომპიუტერს წერა-კითხვა, ASCII – American Standard Code for Information Interchange, რა არის და რისთვის შეიქმნა UNICODE, RGB – Red Green Blue ანუ როგორ “ასწავლეს” კომპიუტერს ფერების აღქმა, როგორ მიიღება ფერები და რამდენი ფერის მიღების შესაძლებლობა გვაქვს, colour picker-ის გამოყენება, hexadecimal ანუ თექვსმეტობითი სისტემა.

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.