microsoft -ის ახალი AI ტექნოლოგია, ფოტოს ანიმაციად აქცევს

Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია VASA-1

Microsoft-მა წარმოადგინა რევოლუციური AI ტექნოლოგია VASA-1, რომელიც ფოტოებსა და ხმის ფაილებს აქცევს რეალისტურ ანიმირებულ ვიდეოებად, Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია შესაძლებელს გახდის სრულიად ახალი კონტენტის შექმნას და გამოყენებას სხვადასხვა სფეროში, თუმცა მას თან ახლავს გარკვეული რისკებიც.

 

რა არის  Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია VASA-1

VASA-1 არის Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია, რომელიც იღებს ფოტოს და ხმის ფაილს და ქმნის ანიმირებულ ვიდეოს, სადაც ფოტოზე არსებული სახე მოსაუბრე პიროვნებას გამოხატავს. 

 

ეს არის Microsoft-ის კვლევის პროექტი და ამჟამად არ არის ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის.

 

როგორი ფუნქციონალი აქვს VASA-1-ს

ინპუტი

 

 • ერთი სტატიკური ფოტო პორტრეტი
 • ხმის აუდიო ფაილი

 

პროცესი: VASA-1 იყენებს რთულ დიფერენციალურ მოდელირებასა და დამუშავების ტექნიკებს, რათა შეათანხმოს სახის მოძრაობა და ანიმაცია ხმის ფაილთან. 

 

მოდელი სწავლობს თუ როგორ უნდა გარდაიქმნას ფოტოზე გამოსახული სახეები ბუნებრივად მოძრავ, ხმოვან ვიდეო ანიმაციად.

 

აუთპუთი

 

 • მაღალხარისხიანი ვიდეო ანიმაცია, სადაც ფოტოზე გამოსახული პიროვნება ბუნებრივად მოძრაობს და შეესაბამება მიწოდებულ ხმოვან მონაცემებს.

 

Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია VASA-1იყენებს რთულ დიფერენციალურ მოდელირებას

მახასიათებლები

 

 • ზუსტი სიტყვების სინქრონიზაცია ხმასთან
 • რეალისტური სახის მოძრაობა და მიმიკები
 • თავისა და ტანის მოძრაობის კონტროლი
 • მუშაობს სხვადასხვა რაკურსის ფოტოებზე
 • შესაძლებელია ემოციების გამოხატვა

 

კონტროლის ფუნქციები:

 

 • თვალის მიმართულება და ფოკუსი
 • სახის მანძილი კამერიდან
 • თავის მოძრაობის ინტენსივობა
 • ღიმილის ან სხვა ემოციების დონე

 

VASA-1 აერთიანებს სახის აღქმის, ვიდეო გენერაციისა და ხმოვანი ანიმაციის უახლეს მიღწევებს, რათა შექმნას სრულიად ახალი შინაარსი. 

 

იგი გახსნის მრავალ შესაძლებლობას კონტენტ შემქმნელებისთვის სხვადასხვა ინდუსტრიაში, იქნება ეს გეიმინგი, ფილმები, მუსიკალური ვიდეოები თუ სოციალური მედია.

 

კონტროლის ფუნქციები, რომლებსაც მოიცავს მაიქროსოფის ახალი ტექნოლოგია

სად გამოიყენება Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია

VASA-1 შეიძლება გამოიყენონ თამაშებში, როგორც ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შექმნილი პერსონაჟების სახის ანიმაცია. 

 

შესაძლებელი იქნება ვირტუალური ავატარების შექმნა სოციალურ მედიაში ვიდეო კონტენტისთვის, ან AI-სინგერების შექმნა მუსიკალური კლიპებისთვის.

 

გამოყენების სფეროები: 

 

1. გეიმინგ ინდუსტრია: VASA-1 შეძლებს რეალისტური ვიდეო დიალოგებისა და ხმოვანი ანიმაციების შექმნას კომპიუტერული თამაშებისთვის. ეს გააძლიერებს თამაშების იმერსიულობას და გამოცდილებას. პერსონაჟები შეიძლება გამოჩნდნენ ბუნებრივად მოსაუბრეები თითქოს ნამდვილი ადამიანები არიან.

 

2. ფილმებისა და ანიმაციის შექმნა: VASA-1 შეამცირებს ხარჯებს ფილმებსა და ანიმაციებზე მუშაობისას, რადგან აღარ იქნება საჭირო რთული და ძვირადღირებული ხმოვანი ანიმაციის პროცესები. VASA-1 შეძლებს შექმნას ვიდეო კლიპები კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი პერსონაჟებისთვის მინიმალური რესურსებით.

 

3. სოციალური მედია და კონტენტ შემქმნელები: ვირტუალური ავატარებისა და AI-ს მიერ გენერირებული პერსონაჟების გამოყენება გახდება უფრო რეალისტური VASA-1-ის დახმარებით. კონტენტ შემქმნელებს შეეძლებათ შექმნან ანიმირებული ვერსიები საკუთარი თავისა თუ სხვადასხვა პერსონაჟებისა YouTube, TikTok და სხვა პლატფორმებზე კონტენტის გასამდიდრებლად სოციალურ მედიაში.

 

Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია შეიძლება უამრავ სხვადასხვა სფეროშ გამოიყენონ

4. განათლების სფერო: VASA-1 შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ინტერაქტიული სასწავლო რესურსებისა და სიმულაციების შესაქმნელად. მასწავლებლები და ინსტრუქტორები შეძლებენ ვირტუალური წარმომადგენლების შექმნას ლექციებისა და ტრენინგებისთვის, რაც გააძლიერებს სტუდენტთა ჩართულობას.

 

5. ვიდეო კონფერენციები და კომუნიკაცია: VASA-1 შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ვიდეო კონფერენციებზე თარჯიმნების ან ვირტუალური წარმომადგენლების სახით, რომლებიც დაეხმარებიან კომუნიკაციის გაუმჯობესებას მრავალენოვან შეხვედრებზე.

 

VASA-1 ხსნის მრავალ შესაძლებლობას სხვადასხვა ინდუსტრიებში კონტენტის შექმნისა და კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად სრულიად ახალი და რეალისტური გზებით.

 

საფრთხეები და გამოწვევები

მიუხედავად VASA-1 ტექნოლოგიის დადებითი გამოყენების შესაძლებლობებისა, მას თან ახლავს გარკვეული რისკები და გამოწვევები, რომლებიც საჭიროებს სიფრთხილეს და მკაცრ რეგულირებას:

 

 • დეზინფორმაციისა და ცრუ კონტენტის გავრცელება: VASA-1 შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ე.წ. “დიპფეიკების” – რეალისტური ყალბი ვიდეოების შესაქმნელად, სადაც საჯარო პირები თუ სხვა ადამიანები ისაუბრებენ ისეთ თემაზე, რაც სინამდვილეში არ უთქვამთ. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის მიზნით.

 

 • პირადი ცხოვრებისა და უფლებების დარღვევა: შესაძლებელია სხვა პირებმა გამოიყენონ ადამიანების ფოტოები მათი თანხმობის გარეშე და მათთვის არასასურველი ვიდეოები შეიქმნას, რაც დაარღვევს კონფიდენციალურობას და პირად ცხოვრებას.

 

Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია იძლევა შესაძლებლობას სხვისი ფოტოები გამოვიყეოთ მის დაუკითხავად, რაც საფრთხეს წარმოადგენს

 

 • შემოქმედებითი საკუთრების დარღვევა:  VASA-1 შეიძლება გამოყენებულ იქნას არსებული ვიდეო კონტენტის ან ფილმებიდან სცენების გადაკეთებისთვის მშობელთა კომპანიების ნებართვის გარეშე, რაც დაარღვევს შემოქმედებით უფლებებს.

 

 • არასრულწლოვანთა დაცვის საკითხები: შესაძლებელი გახდება არასრულწლოვანთა გამოსახულებების გამოყენება მათთვის შეუფერებელი კონტენტის შესაქმნელად.

 

Microsoft-ის მცდელობები რისკების შესამცირებლად:

Microsoft-მა განაცხადა, რომ VASA-1 ამჟამად მხოლოდ კვლევითი მიზნებისთვისაა განკუთვნილი და არ აპირებს მის გავრცელებას მანამ, სანამ არ გადაწყდება უსაფრთხოებისა და ეთიკის საკითხები. 

 

კომპანია მუშაობს შემდეგ მიმართულებებზე:

 

 • მჭიდრო თანამშრომლობა მთავრობებთან ტექნოლოგიის რეგულირების და სტანდარტების შესამუშავებლად.

 

 • ზუსტი ტექნიკების შემუშავება დიპფეიკების გამოვლენისთვის.

 

 • ბიომეტრიული მონაცემებისა და კონტენტის კონტროლის მექანიზმების შემუშავება უნებართვო გამოყენების აღსაკვეთად.

 

 • ეთიკური საბჭოს შექმნა ამ ტექნოლოგიის გამოყენების პრინციპების დასადგენად.

 

 

Microsoft-ი აცნობიერებს VASA-1-თან დაკავშირებულ რისკებს და ცდილობს გადადგას ნაბიჯები მისი უსაფრთხო და ეთიკური გამოყენების უზრუნველსაყოფად სანამ მოხდება მისი საჯარო გავრცელება. 

 

Microsoft-ის ახალი AI ტექნოლოგია  VASA-1 არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მიღწევა AI ინდუსტრიაში, რომელიც სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გახსნის კონტენტის შემქმნელთათვის მრავალ სფეროში. 

 

თუმცა, საჭიროა სიფრთხილე და მჭიდრო თანამშრომლობა მარეგულირებელ ორგანოებთან ამ ტექნოლოგიის პოტენციური რისკების შესამცირებლად.

 

სარჩევი

მოგვწერეთ

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.