პროგრამირება ბავსებში საჭირო უნარებს ავითარებს

რატომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა პროგრამირება 

თანამედროვე სამყაროში ტექნოლოგიები დღითიდღე ვითარდება და პროგრამირება ბავშვებში დიდი უპირატესობის მაჩვენებელია.

 

ზოგადად დღევანდელ სამყაროში პროგრამირების ცოდნა დიდ პერსპექტივებს უჩენს ადამაინებს, თუმცა პროგრამირების ადრეული ასაკიდან შესწავლა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან უნარს უვითარებს ბავშვს.

 

პროგრამირების სწავლა ბავშვობიდანვე ანვითარებს მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებს, რომლებიც გამოადგებათ ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში.

 

რა უნარებს ავითარებს პროგრამირება ბავშვებში

პრობლემების გადაჭრის უნარი 

პროგრამირება, ძირითადად, ეფუძნება პრობლემის დანაწევრებას უფრო მარტივ ნაწილებად და შემდეგ მათ ეტაპობრივ გადაჭრას. 

 

ამ პროცესში ბავშვებს უვითარდებათ კრიტიკული აზროვნების, პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის უნარები. 

 

ისინი სწავლობენ არსებული ინფორმაციის ანალიზს, გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებასა და გამძლეობას სირთულეების დაძლევისას.

 

შესაბამისად, პროგრამირება ბავშვებში ავითარებს პრობლემების გადაჭრის და კრიტიკული აზროვნების უნარს, რაც მას დაეხმარება როგორც პროფესიული ასევე ცხოვრებისეული დაბრკოლებების გადალახვაში. 

 

პრობლემების გადაჭრის უნარი

 

შემოქმედებითობა

პროგრამირება არის შემოქმედებითი პროცესი, სადაც ბავშვები აყალიბებენ საკუთარ იდეებს და რეალობად აქცევენ მათ. 

 

კოდინგი საშუალებას აძლევს მათ შექმნან ანიმაციები, თამაშები, აპლიკაციები და განახორციელონ ბევრი სხვა კრეატიული იდეა. 

 

პროგრამირება ბავშვებში მათ  ეხმარებათ განავითარონ წარმოსახვა, შემოქმედებითი აზროვნება და “გაბედული ფიქრი”

 

პროგრამირება ბავშვებს სთავაზობს მრავალფეროვან გამოსავალს ერთი პრობლემის გადასაჭრელად.

 

პროგრამირებაში არსებობს პრობლემების გადაჭრის სხვადასხვა გზა, ბავშვებს კი უწევთ სხვადასხვა ვარიანტის განხილვა და ყველაზე შესაფერისის არჩევა. ეს ამუშავებს მათ შემოქმედებით აზროვნებასა და გამჭრიახობას.

 

ბავშვები სწავლობენ გარისკვას და ახალი გზების ძიებას პრობლემის გადასაჭრელად.

 

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ  პროგრამირება უამრავი გზით უწყობს ხელს შემოქმედებითობის განვითარებას ბავშვებში.

 

როგორც უშუალო საქმიანობით, ასევე იმ უნარებით, რომლებსაც ავითარებს, როგორიცაა წარმოსახვა, იდეების გენერირება, ორიგინალობა და პროცესში ჩართულობა.

 

პროგარმირება ბავშვებში ავითარებს კრეატიულობის უნარს

 

ლოგიკური აზროვნება და დაკვირვებულობა

პროგრამირება მოითხოვს აზროვნების თანმიმდევრულ, ლოგიკურ პროცესს. ბავშვები სწავლობენ ეტაპების თანმიმდევრულ დალაგებას, გამოავლინონ პატერნები და კანონზომიერებები. 

 

როგორ ავითარებს პროგრამირება ბავშვებში ლოგიკური აზროვნების უნარს?

 

ლოგიკური ოპერატორები: კოდის შექმნისას ბავშვები სწავლობენ ლოგიკურ ოპერატორებს, როგორიცაა “თუ”, “თუ არა” და ლოგიკური გამოთვლებს. ეს მათ აძლევს შესაძლებლობას, გააანალიზონ პირობები და მიიღონ გადაწყვეტილებები შესაბამისი ლოგიკის გამოყენებით.

 

ალგორითმული აზროვნება: პროგრამების დაწერა მოითხოვს ინსტრუქციების ზუსტ თანმიმდევრობას პრობლემის გადასაჭრელად. ბავშვები სწავლობენ დაალაგონ ნაბიჯები ლოგიკური თანამიმდევრობით და გაანალიზონ თითოეული ნაბიჯის შედეგი.

 

პატერნების ამოცნობა: პროგრამირებისას ბავშვები სწავლობენ ამოიცნონ პატერნები და კანონზომიერებები კოდში. ეს აუმჯობესებს მათ უნარს გამოავლინონ ლოგიკური კავშირები და გაამარტივონ კოდი.

 

დებაგინგი და პრობლემის გადაჭრა: კოდის შეცდომების გამოსწორებისას ბავშვები იყენებენ ლოგიკურ მსჯელობას შეცდომების მიზეზების გამოსავლენად და მათ გამოსასწორებლად. ეს აძლიერებს მათ ანალიტიკურ და ლოგიკურ აზროვნებას.

 

პრობლემების დაყოფა: კოდინგისას ბავშვები სწავლობენ დიდი პრობლემების დაყოფას უფრო პატარა, მართვად ნაწილებად. ეს აძლიერებს მათ უნარს, დაინახონ ლოგიკური კავშირები და იფიქრონ სტრუქტურირებულად.

 

ლოგიკური თამაშები და გამოცანები: პროგრამირების სწავლებისას ხშირად გამოიყენება ლოგიკური თამაშები და გამოცანები, რომლებიც ავითარებს ბავშვების აზროვნების უნარებს და ლოგიკურ მსჯელობას.

 

პროგრამირება ბავშვებში მრავალ შესაძლებლობას იძლევა, ბავშვებს ეძლევათ შანსი  გამოიყენონ და განავითარონ ლოგიკური აზროვნების უნარები, რაც უმნიშვნელოვანესია არა მხოლოდ პროგრამირებისთვის, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროშიც.

 

logic is programming part

 

მათემატიკური უნარების განვითარება 

პროგრამირება მჭიდროდაა დაკავშირებული მათემატიკასთან, რადგან ხშირად მოითხოვს გამოთვლებისა და რიცხვობრივი ოპერაციების შესრულებას. 

 

თუმცა, ბავშვები უკეთ ითვისებენ მათემატიკურ კონცეფციებს პრაქტიკული და ვიზუალური მეთოდების გამოყენებით, რაც უფრო გასაგები და საინტერესოა მათთვის.

 

პროგრამირება ბავშვებში ტექნიკურ უნარებს ავითარებს, ბავშები სწავლობენ თანმიმდევრობას, განტოლებების გამოყენებას, რაც ეხმარებათ მათემატიკური აზროვნების განვითარებაში. 

 

 • თანმიმდევრობა: პროგრამების შედგენისას ბავშვები სწავლობენ ინსტრუქციების ლოგიკურ დალაგებას, რაც ეხმარებათ თანმიმდევრული აზროვნების უნარის გაუმჯობესებაში.

 

 • განტოლებების გამოყენება: პროგრამებში გამოთვლების შესრულებისას ბავშვები იყენებენ განტოლებებს, რაც ამყარებს მათ მათემატიკურ უნარებს.

 

 • ვიზუალიზაცია: პროგრამების შედეგების ვიზუალური წარმოდგენა ეხმარება ბავშვებს უკეთ აითვისონ მათემატიკური კონცეფციები და კავშირები.

 

პროგრამირება პრაქტიკული და სახალისო გზით ავითარებს ბავშვების მათემატიკურ აზროვნებას, რაც ხელს უწყობს მათი მათემატიკური უნარების გაუმჯობესებას.

 

პროგრამირება ბავშვებში ავითარებს მათემატიკურ უნარებს

 

კონცენტრაციის უნარი


პროგრამირება მოითხოვს გამძლეობას და მონდომებას. ხშირად, კოდის დაწერისას, ბავშვები აწყდებიან შეცდომებს და წინააღმდეგობებს, მათ გადასაჭრელად კი მოთმინების და კონცენტრაციის უნარია საჭირო.

 

პროგრამირება ბავშვებში სწორედ ამ უნარს ავითარებს, პროგრამირების პროცესი ბავშვებს ასწავლის, რომ შეცდომები წარმატების ნაწილია. 

 

ისინი სწავლობენ თუ როგორ ფოკუსირდნენ საქმეზე და მოძებნონ პრობლემის გადაწრის გზა მაქსიმალური სიმშვიდითა და მოთმინებით.  

 

კონცენტრაციისა და მოთმინების განვითარება ეხმარება ბავშვებს არა მხოლოდ პროგრამირებაში, არამედ სხვა სფეროებშიც, როგორიცაა სწავლა, სპორტი და ა.შ. 

 

ეს უნარები აუცილებელია წარმატებისთვის, რათა დაეხმარებათ მათ არა მხოლოდ პროგრამირებაში, არამედ ცხოვრების სხვა სფეროებშიც.

 

თავდაჯერებულობა

როდესაც ბავშვები ახერხებენ პროგრამის აწყობას და მისი მუშაობის ნახვას, მათ უყალიბდებათ თვითრწმენა. 

 

პროგრამირება ბავშვებში აყალიბებს თვითრწმენას და თავდაჯერებულობას, რაც ბავშვს ეხმრება შემდგომ განვითარებაში .

 

ბავშვი ხედავს საკუთარი შრომის შედეგს და იღებს ფაქტს, რომ მას რაღაცის შექმნა შეუძლია,  ეს მოტივაცია და თვითრწმენა დაეხმარება მათ მიაღწიონ დასახულ მიზნებს როგორც პროგრამირებაში ასევე ცხოვრებაში. 

 

confidance is from programming

 

გუნდური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარები 

პროგრამირება ბავშვებში მნიშვნელოვანი საშუალებაა ბავშვების გუნდური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებისთვის. 

 

მრავალი პროგრამირების პროექტი მოითხოვს გუნდურ მუშაობას, რაც საშუალებას აძლევს ბავშვებს განავითარონ შემდეგი უნარები:

 

 • ომუნიკაცია: პროექტზე მუშაობისას ბავშვები სწავლობენ ეფექტურად გააზიარონ იდეები, მოუსმინონ ერთმანეთს და გაცვალონ ინფორმაცია. ისინი იძენენ უნარს გამართულად ჩამოაყალიბონ საკუთარი აზრები და გაიგონ სხვების მოსაზრებები.

 

 • კოორდინაცია და როლების გადანაწილება: პროექტის წარმატებით დასრულებისთვის აუცილებელია საქმიანობის კოორდინაცია და ამოცანების სწორად გადანაწილება გუნდის წევრებს შორის. ბავშვები სწავლობენ თანამშრომლობით გაინაწილონ პასუხისმგებლობები და დროულად შეასრულონ თავიანთი დავალებები.

 

 • კონფლიქტების მოგვარება: გუნდურ მუშაობაში თავიდან ვერ ავიცილებთ აზრთა სხვადასხვაობას და უთანხმოებებს. ბავშვები სწავლობენ მოლაპარაკებებსა და კომპრომისებზე წასვლას, რათა მშვიდობიანად მოაგვარონ კონფლიქტები და გააგრძელონ პროდუქტიული მუშაობა.

 

 • უკუკავშირის მიღება: პროგრამირების პროცესში ბავშვები ეჩვევიან კონსტრუქციული კრიტიკისა და უკუკავშირის მიღებას. ისინი სწავლობენ გააანალიზონ და გამოიყენონ უკუკავშირი პროექტის გასაუმჯობესებლად.

 

 • გუნდური მიზნები: ერთობლივი პროექტები ბავშვებს ასწავლის ერთიანად იმუშაონ საერთო მიზნისკენ. ისინი ხვდებიან, რომ ინდივიდუალური წვლილი აუცილებელია გუნდური წარმატებისთვის.

 

ეს უნარები არა მხოლოდ პროგრამირებისას გამოადგებათ, არამედ სხვა სფეროებშიც, როგორიცაა სკოლა, სპორტი და სამომავლო საქმიანობა. 

 

კარგად განვითარებული კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარები ხელს შეუწყობს ბავშვების წარმატებას ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი პროგრამირება ბავშვებში პატარა ასაკიდანვე ისწავლებოდეს.

 

პროგრამირება ბავშვებში ავითარებს გუნდური მუშაობის უნარს

 

ციფრული წიგნიერების განვითარება 

ჩვენ ვცხოვრობთ ციფრულ სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები დიდ როლს თამაშობს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ბავშვებმა კარგად იცოდნენ როგორ უნდა გამოვიყენოთ კომპიუტერები, მობილური აპლიკაციები და სხვა ციფრული მოწყობილობები.

 

პროგრამირება ბავშვებში ეხმარება მათ გაიგონ თუ როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგიები. 

 

თუ ბავშვი კარგად დაეუფლება პროგრამირებას, მას ეცოდინება:

 

 • კომპიუტერული პროგრამების მუშაობის პრინციპები
 • როგორ შეიქმნას საკუთარი პროგრამები
 • როგორ გამოვიყენოთ სხვადასხვა ციფრული მოწყობილობა
 • როგორ მოვიქცეთ უსაფრთხოდ ციფრულ სამყაროში

 

ეს ცოდნა დაეხმარება ბავშვს მომავალში აირჩიოს კარიერა ტექნოლოგიების სფეროში, როგორიცაა პროგრამისტი, ვებ დეველოპერი, მობაილ დეველოპერი, ვებ-დიზაინერი, გრაფიკული დიზაინერი და სხვა. 

 

ასევე, პროგრამირება ბავშვებში აძლევს მათ  საშუალებას უკეთ გამოიყენონ ციფრული მოწყობილობები და პროგრამები სხვადასხვა მიზნებისთვის.

 

კვლევითი უნარების განვითარება 

პროგრამირების შესწავლისას, ბავშვები ხშირად წააწყდებიან ახალ საკითხებს, რომლებზეც დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და შესწავლა ჭირდებათ.

 

მაგალითად, როცა ბავშვს სურს თავისი პროგრამისთვის ახალი ფუნქციის დამატება, მას მოუწევს:

 

 • გაეცნოს სხვადასხვა წყაროს, რომლებიც ამ ფუნქციაზე იძლევიან ინფორმაციას
 • მოიძიოს დამხმარე მასალები და ინსტრუქციები
 • შეისწავლოს ახალი კოდები და მეთოდები

 

ასევე, ხშირად წამოიჭრება სირთულეები და შეცდომები პროგრამირებისას, რომელთა გადასაჭრელად ბავშვს მოუწევს დამატებითი კვლევა და ცოდნის გაღრმავება.

 

ამგვარი კვლევითი უნარების განვითარება დაეხმარება ბავშვს არა მხოლოდ პროგრამირებაში, არამედ სკოლის სასწავლო პროცესშიც. 

 

როცა მოსწავლეს მოუწევს რთული საკითხების შესწავლა, ან დავალებების შესრულება, მას გამოადგება ცოდნის დამოუკიდებლად მოძიებისა და გაღრმავების უნარი.

 

ასევე, ეს უნარი გამოადგება მას მომავალ პროფესიულ კარიერაშიც, რადგან ნებისმიერ სფეროში აუცილებელია ცოდნის მუდმივი განახლება და გაღრმავება, ახალი ტენდენციებისა და მეთოდების შესწავლა.

 

ამრიგად, პროგრამირებისას თანდათანობით ვითარდება ბავშვების კვლევითი უნარები, რაც უმნიშვნელოვანესი კომპეტენციაა როგორც განათლების მიღების, ისე წარმატებული კარიერის დასაწყებად.

 

searching skils

 

პროგრამირება ბავშვებისთვის: რატომ უნდა ისწავლო პროგრამირება 

პროგრამირების სწავლა ბავშვობიდანვე იძლევა მრავალ უპირატესობას და განავითარებს ისეთ ფუნდამენტურ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც გამოადგებათ ცხოვრებისა და კარიერის ნებისმიერ ეტაპზე. 

 

ეს უნარები მოიცავს:

 

კრიტიკულ აზროვნებას – პროგრამირებისას ბავშვები სწავლობენ პრობლემების გადაწყვეტას ლოგიკური გზით, მონაცემთა ანალიზსა და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას.

 

შემოქმედებითობას – მათ უვითარდებათ შემოქმედებითი აზროვნება და უნარი შექმნან ახალი რამ, დახატონ, დაპროგრამონ და განახორციელონ საკუთარი იდეები.

 

ლოგიკურ აზროვნებას – პროგრამირება ეფუძნება ლოგიკურ მსჯელობას, თანმიმდევრულობას, შეპირისპირებას და ეს უნარები აუცილებელია წარმატებისთვის.

 

მათემატიკურ უნარებს – პროგრამირება მჭიდროდაა დაკავშირებული მათემატიკასთან და ავითარებს ამ მიმართულებით ბავშვების უნარებს.

 

გამძლეობასა და თვითრწმენას – პროგრამირებისას წარმოიქმნება მრავალი გამოწვევა, რომელთა დაძლევაც ამყარებს ბავშვების გამძლეობას, თვითრწმენასა და მოტივაციას.

 

გუნდურ მუშაობასა და კომუნიკაციას – ბევრი პროექტი მოითხოვს გუნდურ მუშაობას, რაც ავითარებს ბავშვების კოორდინაციის, დიალოგის, კომპრომისის უნარებს.

 

დისციპლინასა და ფოკუსირებულობას – პროგრამირებისას ბავშვები სწავლობენ დისციპლინას, კონცენტრაციასა და ამოცანების დროულად შესრულებას.

 

კვლევით უნარებს – ხშირად უწევთ ახალი ინფორმაციის მოძიება და შესწავლა, რაც ავითარებს მათ კვლევით უნარებს.

 

ეს უნარები ხელს შეუწყობს ბავშვების წარმატებას როგორც სკოლაში, ასევე მომავალ პროფესიულ კარიერაში. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, ბავშვებს მივცეთ შესაძლებლობა ადრეულ ასაკშივე დაეუფლონ პროგრამირების საფუძვლებს და განავითარონ ეს მრავალმხრივი უნარები, რომლებიც გამოადგებათ ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე.

 

სარჩევი

მოგვწერეთ

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.