კარიერა ციფრულ სფეროში

კარიერა ციფრულ სფეროში |  პირველი ნაბიჯები

ციფრული ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და ყოველდღიურად იჭრება ჩვენს ცხოვრებასა და ბიზნესში, შესაბამისად კარიერა ციფრულ სფეროში მოთხოვნადი გახდა, ამან გამოიწვია ციფრული პროფესიების მიმართ დიდი მოთხოვნა მსოფლიო დასაქმების ბაზარზე.

კომპანიები ეძებენ კვალიფიციურ თანამშრომლებს, რომლებსაც შეუძლიათ თანამედროვე ტექნოლოგიების სრულფასოვნად გამოყენება და ციფრული პროდუქტებისა თუ სერვისების შექმნა.

ციფრული პროფესიები დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი სფეროა, შესაბამისად კარიერა ციფრულ სფეროში კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს პროფესიონალებს.

მაგალითად, 2022 წელს მხოლოდ აშშ-ში გამოცხადდა 628,000 ვაკანსია პროგრამირების მიმართულებით.

ციფრული პროფესიების სტატისტიკა

ანალიტიკოსების პროგნოზით, 2030 წლისთვის მსოფლიოში პროგრამისტების ვაკანსიების რაოდენობა გაიზრდება 25 მილიონამდე, დიდი მოთხოვნაა ასევე UX/UI დიზაინერებსა და ციფრულ მარკეტოლოგებზე.

ამასთან, პანდემიამ დააჩქარა გაციფრულების პროცესი, რამაც კიდევ უფრო მეტი აქტუალურობა შესძინა ამ პროფესიებს.

კომპანიებმა შეძლეს ფუნქციონირება და სრულიად ციფრულ რეჟიმზე გადავიდა, ამ პროცესმა კი ციფრული პროფესიების საჭიროება წინა პლანზე გადმოწია და საჭირო გახადა პროფესიონალი კადრების მოძიება.

ეს პროფესიები ხშირად იძლევა დისტანციურად, მთელ მსოფლიოში მუშაობის შესაძლებლობას, შესაბამისად, ციფრული პროფესიები და კარიერა ციფრულ სფეროში  წარმოადგენენ მომავლის  არჩევანს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის.

ციფრული პროფესიების სწავლა და კარიერა ციფრულ სფეროში  ნიშნავს წარმატებულ მომავალს, კონკურენტუნარიანობასა და ფინანსურ სტაბილურობას მომავალში.

ციფრული პროფესიების შესწავლის რამდენიმე ფასიანი თუ უფასო რესურსი არსებობს, დამოკიდებულია იმაზე თუ რა არის პრიორიტეტული.

ამ პროფესიების შესასწავლად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ონლაინ კურსებით ან სასწავლო აკადემიებით.

ციფრული პროფესიების სწავლა

ციფრული პროფესიების დადებითი მხარეები:

✔️ მაღალი ანაზღაურება – ციფრულ სფეროში ხელფასები ზოგადად უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა სფეროებში, განსაკუთრებით პროგრამირებისა და დეველოპმენტის მიმართულებით.

✔️ დისტანციური მუშაობის შესაძლებლობა – ბევრი ციფრული პროფესია იძლევა დისტანციურად ან სახლიდან მუშაობის შესაძლებლობას, ეს კი მუშაობის პროცესს მეტად მოქნილს ხდის.

✔️ გლობალური შესაძლებლობები – ციფრული პროფესიები უსაზღვროა, შესაძლებელია მთელი მსოფლიოდან მუშაობა და კარიერული წინსვლა.

✔️ სწრაფი განვითარება – ტექნოლოგიების სწრაფი ცვლილებებიდან გამომდინარე, ამ სფეროში მუდმივ განვითარებას აქვს ადგილი, რაც ქმნის ახალ შესაძლებლობებს.

✔️ გუნდური მუშაობა – ციფრული პროექტები მოითხოვს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართულობას და გუნდურ მუშაობას.

✔️ შემოქმედებითი თვითგამოხატვა – განსაკუთრებით დიზაინისა და მარკეტინგის სფეროში, შესაძლებელია შემოქმედებითი იდეების რეალიზება.

✔️ მუდმივი სწავლის საჭიროება – ტექნოლოგიების მუდმივი განახლება გულისხმობს ცოდნის გაღრმავებისა და ახალი უნარების შეძენის აუცილებლობას.

✔️ დაბალანსებული საქმიან და პირად ცხოვრებას შორის – დისტანციური მუშაობისა და მოქნილი გრაფიკის წყალობით, შესაძლებელია კარიერისა და პირადი ცხოვრების დაბალანსება.

✔️ კრეატიულობისა და პრობლემების გადაჭრის უნარის განვითარება – ციფრული პროფესიები მოითხოვს ახალ გადაწყვეტილებებს, ინოვაციურ მიდგომებსა და პრობლემის გადაჭრის უნარს.

ციფრული პროფესიების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

რომელია ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია ციფრულ სფეროში?

პროგრამირება:

პროგრამისტები და დეველოპერები პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი სახის პროგრამული უზრუნველყოფის – აპლიკაციების, ვებსაიტების, სისტემების და ა.შ. შექმნასა და განვითარებაზე.

მათი ძირითადი მოვალეობებია:

 • პროგრამირების ენების (Python, Java, C++, JavaScript და სხვ.) კოდირება და სისტემების პროგრამირება.
 • ალგორითმების, მონაცემთა სტრუქტურებისა და დიზაინის შემუშავება.
 • მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და დანერგვა.
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, დებაგინგი და გაუმჯობესება.
 • დოკუმენტაციის შექმნა და კოდის გაზიარება გუნდთან.
 • სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
 • კლიენტებთან და პროექტის სხვა მონაწილეებთან კომუნიკაცია.

წარმატებული პროგრამისტებისთვის აუცილებელია სხვადასხვა პროგრამირების ენის, ალგორითმების, მონაცემთა სტრუქტურებისა და პროექტის მენეჯმენტის ცოდნა. საჭიროა ანალიტიკური აზროვნება, პრობლემის გადაწყვეტის უნარი და დეტალებზე ყურადღების გამახვილება.

საშუალო ანაზღაურება აშშ-ში $109,020 წელიწადში. კვალიფიციური უფროსი დეველოპერების ხელფასი შეიძლება გაცილებით მაღალი იყოს. საქართველოში სენიორი დეველოპერის ხელფასი 6,000-8,000 ლარის ფარგლებშია.

პროგრამისტებზე ზრდადი მოთხოვნაა მთელს მსოფლიოში. ყველაზე დიდი ვაკანსიების რაოდენობა აშშ-ში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაშია. თუმცა, რადგან ბევრი პროგრამისტი დისტანციურად მუშაობს, გლობალური დასაქმების შესაძლებლობები დიდია.

პროგრამირება ციფრულ სფეროში

როგორ დავიწყოთ კარიერა პროგრამირებაში?

პროგრამირების კარიერის დასაწყებად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გადასადგმელი:

პროგრამირების ენის შესწავლა

 • აირჩიეთ პოპულარული პროგრამირების ენა, როგორებიცაა Python, Java, C++, JavaScript და დაეუფლეთ მის საფუძვლებს.
 • შეისწავლეთ სინტაქსი, ოპერატორები, ცვლადები, ფუნქციები და მონაცემთა სტრუქტურები.
 • გამოიყენეთ ონლაინ კურსები, წიგნები და პრაქტიკული ამოცანები ცოდნის განსამტკიცებლად.

პრაქტიკული პროექტების განხორციელება

 • დაიწყეთ მარტივი პროექტების შექმნა პროგრამირების ენის გამოსაცდელად.
 • განავითარეთ უნარები რეალური პრობლემების გადაჭრაში.
 • შექმენით პორტფოლიო თქვენი პროექტებით, რათა დამსაქმებლებს წარუდგინოთ.

ალგორითმებისა და მონაცემთა სტრუქტურების შესწავლა

 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები წარმოადგენენ პროგრამირების ფუნდამენტურ კონცეფციებს.
 • შეისწავლეთ ეფექტური ალგორითმების შემუშავების ხერხები.
 • გააცნობიერეთ სხვადასხვა მონაცემთა სტრუქტურების უპირატესობები და ნაკლოვანებები.

პროგრამული უზრუნველყოფის სასიცოცხლო ციკლის გაცნობა

 • პროგრამული უზრუნველყოფის სასიცოცხლო ციკლი მოიცავს ანალიზს, დაპროექტებას, განვითარებას, ტესტირებასა და შენახვას.
 • გაეცანით ამ ციკლის თითოეულ ეტაპს და მის მნიშვნელობას.

გუნდური მუშაობის გამოცდილების მიღება

 • დაამყარეთ კავშირები სხვა დეველოპერებთან და მიიღეთ გამოცდილება გუნდურ გარემოში მუშაობის.
 • გამოიყენეთ ვერსიების კონტროლის სისტემები, როგორიცაა Git.
 • ისწავლეთ ეფექტური კომუნიკაცია და პასუხისმგებლობების გადანაწილება გუნდში.

რა უნდა იცოდეს დამწყებმა დეველოპერმა?

დამსაქმებლები შემდეგ კრიტერიუმებს აფასებენ დამწყებ პროგრამისტებში:

 • პროგრამირების ენის ან ენების ღრმა ცოდნა
 • ალგორითმებისა და მონაცემთა სტრუქტურების გაცნობიერება
 • კარგი პრობლემების გადაჭრის, ლოგიკური აზროვნებისა და დებაგინგის უნარები
 • ობიექტზე-ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპების ცოდნა
 • პროგრამული უზრუნველყოფის სასიცოცხლო ციკლის გააზრება
 • გუნდური მუშაობის გამოცდილება და კარგი კომუნიკაციის უნარები
 • სწავლისა და ახალი ტექნოლოგიების შეთვისების მოტივაცია
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა და კარგი დროის მენეჯმენტი

დამწყებ დეველოპერს კარგი პრაქტიკული გამოცდილება და მყარი თეორიული საფუძვლები სჭირდება პროფესიონალი პროგრამისტის გზაზე დასადგომად. დროთა განმავლობაში, მუდმივი სწავლითა და პროექტების განხორციელებით აიმაღლებს კვალიფიკაციას და გახდება უფრო კონკურენტუნარიანი დასაქმების ბაზარზე.

კარიერა პროგრამირებაში

ციფრული მარკეტინგი:

ციფრული მარკეტოლოგები პასუხისმგებელნი არიან ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიებისა და კამპანიების შემუშავებასა და განხორციელებაზე კომპანიებისთვის.

ძირითადი მოვალეობებია:

 • ვებგვერდების, სოციალური მედიისა და სხვა ციფრული არხების მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება.
 • SEO ოპტიმიზაცია – საიტის კონტენტისა და სტრუქტურის ოპტიმიზაცია მაღალი რანჟირებისთვის.
 • SMM მართვა – სოცმედიის არხების მართვა, კონტენტის დაგეგმვა და აუდიტორიასთან კომუნიკაცია.
 • კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიები და კონტენტის შემუშავება.
 • ელექტრონული ვაჭრობისა და ელ.ფოსტის მარკეტინგული კამპანიების წარმოება.
 • სარეკლამო კამპანიების PPC დაგეგმვა და მართვა.
 • ანალიტიკის და საზომი მონაცემების ანალიზი კამპანიების შესაფასებლად.

სფეროს წარმატებულ მარკეტოლოგებს გააჩნიათ ციფრული მარკეტინგის ტექნიკების ღრმა ცოდნა, შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება, კარგი კომუნიკაციის უნარი და გამოცდილება სხვადასხვა მარკეტინგულ ინსტრუმენტში.

საშუალო ანაზღაურება აშშ-ში $63,000, საქართველოში – 2,500-5,000 ლარის ფარგლები.

ციფრულ მარკეტოლოგებზე მოთხოვნაა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ბიზნესის ზომის მიუხედავად. ყველა კომპანიას სჭირდება წარმატებული ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიები. ბოლო წლებში მოთხოვნა დისტანციურ მარკეტოლოგებზეც იზრდება.

ციფრული მარკეტინგი

როგორ დავიწყოთ კარიერა ციფრულ მარკეტინგში?

კარიერა ციფრულ სფეროში რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის არის ციფრული მარკეტინგი, ციფრულ სფეროში კარიერის დასაწყებად რამდენიმე რჩევა უნდა გაითვალისწინოთ:

ციფრული მარკეტინგის საფუძვლების შესწავლა

 • გაეცანით ციფრული მარკეტინგის კონცეფციებს, როგორებიცაა კონტენტ-მარკეტინგი, SEO, SMM, ელ-ფოსტის მარკეტინგი და სხვ.
 • შეისწავლეთ თითოეული მიმართულების არსი და მნიშვნელობა.
 • გაეცანით საბაზისო ტერმინოლოგიას და გაიღრმავეთ თეორიული ცოდნა.

ციფრული მარკეტინგის ინსტრუმენტების ათვისება

 • დაეუფლეთ მარკეტინგული ანალიტიკის სერვისებს, როგორებიცაა Google Analytics, SEMrush, Ahrefs და სხვ.
 • შეისწავლეთ სხვადასხვა პლატფორმების ფუნქციონალი – Facebook Ads Manager, Google Ads და ა.შ.
 • გამოიყენეთ ციფრული მარკეტინგის ინსტრუმენტები პრაქტიკული უნარების განსავითარებლად.

პრაქტიკული გამოცდილების შეძენა

 • გახდით კურსდამთავრებული ციფრული მარკეტინგის კურსების გავლით.
 • შეასრულეთ რეალური პროექტები კლიენტებისთვის ან საკუთარი ბრენდისთვის.
 • ჩაერთეთ საქმის კურსში პრაქტიკითა და ინტერნშიფებით კომპანიებში.
 • შექმენით თქვენი პორტფოლიო წარმატებული კამპანიებითა და გამოცდილებებით.

კვალიფიკაციის ამაღლება და რეპუტაციის შექმნა

 • გახდით სერტიფიცირებული პროფესიონალი მარკეტინგის სხვადასხვა მიმართულებით.
 • გამოაქვეყნეთ სტატიები, დაწერეთ ბლოგი ან შექმენით Youtube არხი თქვენს სფეროში.
 • გახდით ექსპერტი გარკვეულ ნიშაში – SEO, SMM, კონტენტ-მარკეტინგი და სხვ.
 • დაესწარით ციფრული მარკეტინგის კონფერენციებსა და ივენთებს.

რა უნარებია საჭირო ციფრულ მარკეტინგში დასაქმებისთვის?

დამსაქმებლები შემდეგ უნარებსა და კრიტერიუმებს აფასებენ დამწყებ ციფრულ მარკეტერებში:

 • მარკეტინგული პლატფორმებისა და ინსტრუმენტების პრაქტიკული გამოყენების უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
 • კრეატიულობა, სტრატეგიული აზროვნება და კამპანიების დაგეგმვის უნარი
 • კარგი წერითი და კომუნიკაციის უნარები კონტენტისა და პრეზენტაციებისთვის
 • პროაქტიულობა, სწავლის სურვილი და თვითგანვითარების მოტივაცია
 • გუნდური მუშაობის, ორგანიზებულობისა და დროის მენეჯმენტის უნარები

დამწყებმა მარკეტერმა უნდა დააგროვოს პრაქტიკული გამოცდილება, გაიუმჯობესოს თეორიული ცოდნა და განავითაროს სხვადასხვა უნარები თავისი კარიერის წინსვლისთვის. ეს არის დინამიკური სფერო, რომელშიც აუცილებელია მუდმივი განვითარება და ახალი ტენდენციების კვალდაკვალ სვლა.

კარიერა ციფრულ მარკეტინგში

ციფრული დიზაინი (UX/UI და გრაფიკული):

ციფრული დიზაინერები პასუხისმგებელნი არიან ვებსაიტების, აპლიკაციებისა და ციფრული პროდუქტების დიზაინზე.

მათი მოვალეობები მოიცავს:

 • UX/UI დიზაინის შექმნა – ინტერფეისები, ნავიგაცია, მომხმარებლის გზები და სხვა;
 • ვიზუალური დიზაინის შექმნა;
 • ბრენდინგისა და სტილის გაიდლაინების შემუშავება;
 • ლოგოების, ბანერების, ინფოგრაფიკების და სხვა ვიზუალური მასალების დამუშავება;
 • გრაფიკული დიზაინის პროგრამების გამოყენება, როგორებიცაა Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch და სხვა.
 • ვებსაიტებისა და აპლიკაციების პროტოტიპირება და მაკეტირება.
 • ტიპოგრაფიის, ფერთა თეორიის, კომპოზიციის და სხვა დიზაინის პრინციპების გამოყენება.
 • ვიზუალური აქტივების ოპტიმიზაცია ვებისა და მობილური გამოყენებისთვის.
 • თანამშრომლობა დეველოპერებთან ვიზუალური დიზაინის განხორციელებისას.
 • შესრულებული ნამუშევრების პრეზენტაცია და კლიენტის მოთხოვნების შესრულება.

წარმატებული ციფრული დიზაინერები უნდა ფლობდნენ შემოქმედებითობას, ვიზუალურ დაკვირვებადობასა და მგრძნობელობას. მათ გააჩნიათ დიზაინის პრინციპებისა და ინსტრუმენტების ღრმა ცოდნა, კარგი გემოვნება და ბრენდინგის გაგება. ასევე მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია კლიენტებთან და პროექტის გუნდთან.

აშშ-ში UI/UX დიზაინერის საშუალო ხელფასი $85,000, ხოლო გრაფიკული დიზაინერის – $50,000 წელიწადში. საქართველოში სენიორი UX/UI დიზაინერის ხელფასი 3,000-6,000 ლარის ფარგლებშია. გრაფიკული დიზაინერის შემთხვევაში კი 2,000-4,000 ლარის დიაპაზონი.

UX/UI დიზაინერებზე მზარდი მოთხოვნაა ტექნოლოგიურ ჰაბებსა და მსხვილ ქალაქებში როგორებიცაა სან-ფრანცისკო, ნიუ-იორკი, ლონდონი, ბერლინი და სხვ. მაშინ, როდესაც გრაფიკული დიზაინერების მომსახურებაზე მოთხოვნა სტაბილურია მარკეტინგულ კომპანიებსა და სხვადასხვა ბიზნესში მთელს მსოფლიოში. გარდა ამისა, ორივე პროფესიაზე იზრდება მოთხოვნა დისტანციური მუშაობის კუთხით.

ზოგადად, ციფრული დიზაინერების როლი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ციფრული პროდუქტების წარმატებისთვის.

ციფრული დიზაინის პროფესია

როგორ უნდა დავიწყოთ კარიერა ციფრულ დიზაინში?

კარიერა ციფრულ სფეროში ციფრული დიზაინის მიმართულებასაც მოიცავს.

ძირითადი დიზაინის პრინციპების შესწავლა

 • დაეუფლეთ დიზაინის ფუნდამენტურ კონცეფციებს – კომპოზიცია, კოლორისტიკა, ტიპოგრაფია, ფორმები და ა.შ.
 • გაიღრმავეთ თეორიული ცოდნა დიზაინის ელემენტებსა და პრინციპებზე.
 • გაეცანით დიზაინის სხვადასხვა მიმდინარეობას – მინიმალიზმი, სკანდინავიური დიზაინი და ა.შ.

დიზაინის პროგრამების დაუფლება

 • შეისწავლეთ გრაფიკული რედაქტორის გამოყენება – Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign და სხვ.
 • დაეუფლეთ UX/UI დიზაინის პროგრამებს – Figma, Adobe XD, Sketch და სხვ.
 • განავითარეთ უნარები როგორც ვექტორულ, ასევე რასტრულ გრაფიკაზე მუშაობისას.

პორტფოლიოს შექმნა

 • შექმენით სხვადასხვა ტიპის დიზაინის ნიმუშები – ლოგოები, ბანერები, ინფოგრაფიკები, ლენდინგ-ფეიჯები და სხვ.
 • წარმოადგინეთ თქვენი პროექტები პრეზენტაბელური პორტფოლიოს სახით.
 • განაახლეთ პორტფოლიო რეგულარულად საუკეთესო ნიმუშებით.

დიზაინის ტრენდებისა და ტექნოლოგიების კურსში ყოფნა

 • იყავით up-to-date ციფრული დიზაინის ახალ ტენდენციებთან, მოვლენებთან და პლატფორმებთან.
 • განვითარდით ცოდნა სოციალური მედიის ვიზუალურ და ჯგუფურ დიზაინში.
 • შეისწავლეთ Motion Graphics პროგრამები და პრინციპები – After Effects, Lottie და ა.შ.

რა უნარებს უნდა ფლობდეს დამწყები დიზაინერი?

დამსაქმებლები დამწყებ დიზაინერებში აფასებენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • კარგი გაგება ფორმების, სივრცის, ფერების და კომპოზიციის ძირითადი ელემენტების შესახებ
 • დიზაინის პროგრამების ფუნქციონალური ცოდნა და მათი გამოყენების უნარი
 • კრეატიულობა, ორიგინალური იდეების გენერირება და ვიზუალური აზროვნება
 • ბრენდის გაგება, სამიზნე აუდიტორიის წვდომა და სტილის შენარჩუნება
 • კარგი გემოვნება, კომპოზიციური აზროვნება და დიზაინის პრინციპების გათვალისწინება
 • გუნდური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარები კლიენტებთან და კოლეგებთან
 • დროის მენეჯმენტისა და პროექტების ეფექტურად მართვის უნარი
 • კრიტიკის მიღებისა და სწავლის მოტივაცია პროფესიული ზრდისთვის

ციფრულმა დიზაინერმა უნდა განავითაროს როგორც ტექნიკური, ასევე შემოქმედებითი უნარები. პორტფოლიო, მუდმივი განვითარება და ციფრული ტრენდების კურსში ყოფნა კი გზას გაუხსნის წარმატებული კარიერისკენ ამ სფეროში.

კარიერა ციფრულ დიზაინში

როგორია კარიერა ციფრულ სფეროში საქართველოში და საზღვარგარეთ?

ციფრული პროფესიები მზარდი პოპულარობით სარგებლობს მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. ადგილობრივ ბაზარზე სულ უფრო მეტი კომპანია ეძებს ციფრულ მარკეტოლოგებს, დეველოპერებსა და დიზაინერებს. თუმცა, საზღვარგარეთ ბაზარი გაცილებით დიდი და კონკურენტუნარიანია.

განსაკუთრებით დიდია მოთხოვნა პროგრამისტებზე აშშ-ში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში. ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტებიც მოთხოვნადები არიან მთელს მსოფლიოში. დიზაინერებისთვის კი ყველაზე დიდი შესაძლებლობებია კრეატიული ინდუსტრიის ცენტრებში – ნიუ-იორკი, ლონდონი, ბერლინი, სტოკჰოლმი და სხვა.

ტოპ 3 კომპანია საქართველოში, რომლებიც ასაქმებენ კადრებს ციფრულ სფეროში:

 1. Omedia – ეს არის წამყვანი ციფრული სააგენტო საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მომსახურებას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კლიენტებს. Omedia სთავაზობს სამსახურს დიზაინერებს, დეველოპერებს, მარკეტერებსა და სხვა ციფრულ პროფესიონალებს.
 2. TBC Bank – საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი ბანკი აქტიურად იღებს ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტებს საკუთარ გუნდში. განსაკუთრებით დიდია მოთხოვნა დეველოპერებზე, უსაფრთხოების სპეციალისტებსა და მონაცემთა მეცნიერების სპეციალისტებზე.
 3. Adjarabet – ამ კომპანიას აქვს მასშტაბური ონლაინ საქმიანობა და იგი მუდმივად ეძებს ციფრული პროფესიის მქონე თანამშრომლებს, როგორებიც არიან დეველოპერები, დიზაინერები, მარკეტერები, პროდუქტის სპეციალისტები და სხვები.

გარდა ამ კომპანიებისა, ციფრული პროფესიების მუშაკებს საქართველოში ასევე ასაქმებენ გლობალური IT კომპანიები, როგორებიცაა Microsoft, Google, Epam, Maqsystem და სხვები, რომლებსაც აქვთ ოფისები ან გუნდები საქართველოში. ამავდროულად, მრავალი პატარა და საშუალო ზომის კომპანიაც ეძებს ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტებს.

ციფრული ინდუსტრიის კომპანიები

როგორ უნდა დავუკავშირდეთ უცხოელ დამსაქმებლებს?

უცხოურ კომპანიებთან დასაკავშირებლად მნიშვნელოვანია პროფესიული ქსელების გამოყენება,  როგორიცაა LinkedIn, Dribbble, GitHub და სხვა.

 • გამოაქვეყნეთ თქვენი პორტფოლიო და რეზიუმე, გახდით აქტიურები და დაამყარეთ კავშირები დარგის სპეციალისტებთან.
 • შეისწავლეთ ვაკანსიები შესაბამის საიტებზე და ატვირთეთ განაცხადი.

მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის ცოდნა და კავშირები დარგის წამყვან კომპანიებთან.

ციფრული პროფესიების კარიერული შესაძლებლობებში არ არსებობს საზღვრები, თუ გაქვთ სათანადო უნარები და მოტივაცია, დროული სწავლით და მუდმივი პროფესიული ზრდით შეგიძლიათ გახდეთ წარმატებული ამ მომავლის პროფესიებში.

სარჩევი

მოგვწერეთ

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.