გვერდის ავტორიტეტი

Რა არის გვერდის ავტორიტეტი?

გვერდის ავტორიტეტი არის  (იგივე PA) არის Moz-ის მიერ შემუშავებული ქულა, რომელიც პროგნოზირებს თუ რამდენად დაირანკება სპეციფიკური გვერდი საძიებო სისტემის შედეგების გვერდებზე (SERP). 

 

გვერდის ავტორიტეტული ქულები ერთიდან 100-მდე მერყეობს, უმაღლესი ქულები კი უფრო მაღალი რანკირების უნარს შეესაბამება.

 

გვერდის ავტორიტეტი ემყარება ჩვენს ვებ ინდექსის მონაცემებს და ითვალისწინებს ათეულობით ფაქტორს.

 

დომენის ავტორიტეტის მსგავსად, ის იყენებს ავტომატიზირებული სწავლების მოდელს, რომ დაადგინოს ალგორითმი, რომელიც საუკეთესოდ ეხმიანება რანკირებას ათასობით SERP– ს შორის.,

 

რომელთა წინააღმდეგ ჩვენ ვწინასწარმეტყველებთ, შემდეგ კი აწარმოებს გვერდის ავტორიტეტის ქულებს, ამ კონკრეტული სპეციფიური კალკულაციის გამოყენებით.

 

როგორ ხდება საიტის ავტორიტეტის შეფასება?

 

ჩვენ  ვაფასებთ გვერდის ავტორიტეტს 100 – ქულიანი ლოგარითმული შკალით.

ამრიგად, გაცილებით ადვილია თქვენი ქულის 20-დან 30-მდე გაზრდა, ვიდრე 70-დან 80-მდე გაზრდა. 


ჩვენ მუდმივად ვაახლებთ გვერდის ავტორიტეტისთვის გამოსათვლელად გამოყენებულ ალგორითმს, ასე რომ თქვენ შეიძლება ნახოთ, რომ თქვენი ქულა დროდადრო ცვალებადია.

 

Რა არის “კარგი” გვერდის ავტორიტეტი?

იმის გამო, თუ როგორ გამოითვლება გვერდის ავტორიტეტი (იხ. “გვერდის ავტორიტეტის ტექნიკური განმარტება” ქვემოთ), ის საუკეთესოდ გამოიყენება როგორც შედარებითი მეტრიკა (უფრო მეტად, ვიდრე აბსოლუტური, კონკრეტული ქულა), ძიების შედეგების კვლევისას და განსაზღვრისას, რომელი გვერდები შეიძლება იყოს უფრო მძლავრი ან მნიშვნელოვანი ლინკ პროფილები ვიდრე სხვები.

 

იმის გამო, რომ ეს არის შედარებითი ინსტრუმენტი, არ არის აუცილებლობა “კარგი” ან “ცუდი” გვერდის ავტორიტეტის ქულისა.

 

გვერდის ავტორიტეტი VS დომენის ავტორიტეტი

 

Მაშინ როდესაც გვერდის ავროტიტეტი ზომავს ერთი გვერდის პროგნოზირებად რანკირების სიძლიერეს, დომენის ავტორიტეტი ზომავს მთლიანი დომენების ან ქვე-დომინების პროგნოზირებად რანკირების სიძლიერეს.

 

მეტრიკა, გამოითვლება იგივე მეთოდოლოგიის გამოყენებით – ასე რომ, მრავალი თვალსაზრისით, ისინი უფრო ერთნაირია, ვიდრე განსხვავებული.

 

Სად შეიძლება იპოვოთ გვერდის ავტორიტეტი?

Გვერდის ავტორიტეტის მეტრიკა მოიცავს ათობით SEO-ს და ონლაინ მარკეტინგის პლატფორმას მთლიან ვებ სივრცეში.

 

Moz- ის ეკოსისტემაში შეგიძლიათ შეამოწმოთ დომენის ავტორიტეტი ლინკ Explorer-ის , MozBar-ის, Moz ის უფასო SEO ინსტრუმენტთა პანელის გამოყენებით, ან საკვანძო სიტყვების Explorer-ით SERP Analysis სექციაში.

 

ავტორიტეტული მეტრიკა ასევე მოიცავს Moz Pro– ს ყველა კამპანიას, ისევე როგორც ჩვენს API.

 

გვერდის ავროტიტეტის ტექნიკური განმარტება

გვერდის ავტორიტეტი გამოითვლება იგივე გზით, როგორც დომენის ავტორიტეტი, მაგრამ ინდივიდუალური გვერდის დონეზე. გვერდის ავტორიტეტი დაფუძნებულია Mozscape ვებ ინდექსის მონაცემებიდან და მოიცავს ლინკების დათვლას და ათეულობით სხვა ფაქტორს (მთლიანობაში 40-ზე მეტს). 

 

რაც მთავარია, იგი მხედველობაში არ იღებს სპეციფიკურ on-page ელემენტებს, როგორიცაა საკვანძო სიტყვების გამოყენება ან კონტენტის ოპტიმიზაცია. 

 

დომენის ავტორიტეტი მსგავსად, გვერდის ავტორიტეტი გამოითვლება ავტომატიზირებული სწავლების ალგორითმის გამოყენებით და ამრიგად შეიცვლება, რადგან მონაცემები, რომელიც შევა ალგორითმში, ისიც შეიცვლება.

 

ამ მიზეზის გამო, უმჯობესია გამოიყენოთ გვერდის ავტორიტეტი, როგორც ფარდობითი მეტრიკა, სხვა გვერდებთან  შედარებისთვის, არა აბსოლუტური მნიშვნელობით, რომელიც “აფასებს” ნებისმიერი ერთი გვერდის რანკირებას.

 

Როგორ ვახდენთ გავლენას გვერდის ავტორიტეტზე?

 

დომენის ავტორიტეტის მსგავსად, გვერდის ავტორიტეტი არის ჰოლისტიკური ქულა და რთულია პირდაპირი გავლენის მოხდენა.

 

იგი შედგენილია მეტრიკის ერთობლიობით, რომელთაგან თითოეული გავლენას ახდენს შეფასებაზე.

 

ეს მრავალ ფაქტორიანი დამოკიდებულება მიზანმიმართულია: იმის გამო, რომ Google ითვალისწინებს მრავალი ფაქტორს გვერდის რანკირებისას, მეტრიკა, რომელიც ცდილობს მის გამოთვლას, ასევე უნდა შეიცავდეს ბევრ ფაქტორს. 

 

გვერდის ავტორიტეტზე გავლენის საუკეთესო საშუალებაა მისი ლინკის პროფილის გაუმჯობესება.

 

ეს შეიძლება განხორციელდეს სხვა მაღალი ავტორიტეტული გვერდების გარე ლინკების მიღებით, რაც, თავის მხრივ, მოქმედებს როგორც “ნდობის ხმა” (votes of confidence) თქვენი გვერდის ავტორიტეტისთვის.

 

რატომ შეიცვალა ჩემი გვერდის ავტორიტეტი?

 

გვერდის ავტორიტეტი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული და შესაბამისად, შეიძლება მერყეობდეს მრავალი მიზეზის გამო.

 

დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ იცვლება ავტორიტეტის გვერდი და ამ რყევების ინტერპრეტაციის მოდელის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ აქ “რატომ შეიცვალა ჩემი ავტორიტეტი ?” განყოფილებაში. 

  

სარჩევი

მოგვწერეთ

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲦᲘᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲓᲦᲔ

ციფრული მარკეტინგის ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა.