მიშა ფაილოძე
MISHA PAILODZE

Mentor of Programming

About Misha

Misha is a self-taught talent, he started studying and working in computer science at the age of 13. During his 17-year career, he worked as an engineer, manager and mentor. During this period, Misha has conducted more than 1000 technology interviews and helped more than 100 successful engineers to start their careers. Misha loves music, entertainment and traveling around the world. He believes that there is a hidden talent in every person, which he likes to develop very much. It is with this motivation that he created Innovator to help talents take their first career step.

WORK EXPERIENCE

Novatori

Founder october 2022 - present (1 month)

Toptal

Freelancer january 2021 - present (1 year and 10 month)

Webiz

Technology Director october 2018 - November 2021 (3 years and 2 month)

Novatori

Founder January 2016 - January 2018 (2 years and 1 month)

Atami Development

Founder April 2013 - January 2018 (2 Years and 1 month)

ᲣᲜᲐᲠᲔᲑᲘ

Javascript Typescrpt React React Native Next.js HTML CSS Sass NPM Git AWS GCP Webpack Shell Linux ExpressJS NestJS SQL Elastic MongoDB PHP Laravel Solidity Web3.js

ციფრული მარკეტინგის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

რობოტიკის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

ციფრული დიზაინის კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება 

კომპიუტერული მეცნიერების კურსზე რეგისტრაცია

შეავსე ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება

ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ

ღია კარის დღეზე დასასწრებლად შეავსე მოცემული სარეგისტრაციო ფორმა.